-16%

Nhà Hàng QN

Nam Phuong Restaurant

Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,500,000 2,100,000
-11%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
950,000 850,000
Được xếp hạng 4.00 5 sao
800,000

Khách Sạn QN

NOVOTEL HA LONG BAY

Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,000,000
-16%

Nhà Hàng QN

Nam Phuong Restaurant

Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,500,000 2,100,000
-11%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
950,000 850,000
Được xếp hạng 4.00 5 sao
800,000

Khách Sạn QN

NOVOTEL HA LONG BAY

Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,000,000
-16%

Nhà Hàng QN

Nam Phuong Restaurant

Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,500,000 2,100,000
-11%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
950,000 850,000
Được xếp hạng 4.00 5 sao
800,000

Khách Sạn QN

NOVOTEL HA LONG BAY

Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,000,000